Välkommen hem

Nationen för dig som är Nylänning eller känner dig som en sådan

Bli medlem

 Svenska Studenters Bostadsstiftelse söker ny ombudsman från och med medlet av december 2017.

Ombudsmannen sköter stiftelsens administration i nära samarbete med dess styrelse samt uthyrningsverksamhet på Rautalampivägen 5. Ombudsmannen skall fungera som styrelsens sekreterare och tillsammans med den uppgöra budget och skriva verksamhetsberättelse samt med styrelsen granska stiftelsens bokslut. Arbetet sköts på deltid utan fasta arbetstider, förutom då styrelsen möts, och kan med fördel kombineras med studier.

 

Av ombudsmannen förväntas god samarbetsförmåga, noggrannhet och tidigare erfarenhet av förenings- eller organisationsverksamhet. Erfarenhet inom bokföring ses som en fördel. Ombudsmannen förväntas vara medlem eller tidigare medlem av någon av de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet.

Lön: 500€ / mån.

Fritt formulerade ansökningar riktas till stiftelsen (SSBS c/o Nylands Nation, Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors) eller till styrelsens ordförande (patrik.westerback (a) gmail.com) senast fredagen 17.11.2017. Ordföranden svarar också på frågor kring ombudsmannens uppgifter på tfn 050-5680767 (kvällstid) eller på ovanstående e-postadress.

Möjliga intervjuer ordnas i slutet av november-början av december 2017.

På Nationen händer det alltid något kul, så som evenemangen här nedanför!

Visa hela kalendern

Kaserngatan 40
00130 Helsingfors
Finland

Visa alla kontaktuppgifter