Tillgänglighetsprojektet 2019

Nylands nation startade sitt Tillgänglighetsprojekt 2019 under hösten 2017. Projektets syfte är att bereda personer med funktionsnedsättning en jämställd möjlighet att delta i nationens verksamhet i dess nationshus vid Kaserngatan 40.

I detta tillgänglighetsarbete är byggandet av en hiss i nationshuset ett centralt element. Bygget medför även att en del ändringar måste utföras i nationshusets vindsvåning, däribland byggandet av tillgängliga toaletter och en modernisering av vindsvåningens brandsäkerhet.

För att kunna finansiera det stora ombyggnadsarbetet i det 117 år gamla nationshuset har nationen inlett en medelinsamlingskampanj (Pengainsamlingstillstånd RA/2018/441). Kampanjens syfte är att inbringa understöd såväl av privatpersoner, fonder och stiftelser som även företag. Understöden förkovrar de medel som nationen själv har möjlighet att förankra i det.

Jag vill stöda Tillgänglighetsprojektet 2019 hur gör jag det?

Totala kostnaden för projektet kommer enligt senaste uppskattning att uppgå till ca. 1 miljon euro utan moms. Vi har redan fått mycket betydande donationer av en del stiftelser och privatpersoner, vilket vi är ytters tacksamma för! I fall du vill bidra till Tillgänglighetsprojektet 2019 kan du göra så genom en valfri donation till Nylands nations bankkonto. För mera information kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Alla intäkter för försäljning av nationsprylar (se nationsshoppen) kommer även att gå till projektet ända tills bygget har slutförts. En del nya prylar har tillverkats för just detta syfte.

 

Välj ett sätt för Nationen att komma ihåg din donation:

 

≥250€**

Tackmiddag

**alla som donerat 250€ eller mer

≥500€***

Namn på mässingsplakett

***alla som donerat 500€ eller mer

 

Välj ett sätt för Nationen att komma ihåg din donation i den fasta interiören på klubben genom att rikta ditt understöd till någonting specifikt:

 

ProduktPrisantal sålda/antal tillgängliga
Hissen 450 000€ 1/1 slutsåld!
Bänken och spegeln vid ingången till klubben 10 000€ 1/1 slutsåld!
Takfönster 10 000€ 2/2 slutsåld!
Invalidtoaletten 10 000€ 0/1
Bordet framför garderoben 10 000€ 0/1
Narikkarad 3 000€ 0/2
Litet fönster i Gustavianska rummet 1 500€ 1/2
Stort fönster i Gustavianska rummet 3 000€ 0/1
Dörr till Gustavianska rummet 1 000€ 1/1 slutsåld!
Dörr till herr- och damtoaletten 1 000€ 2/2 slutsåld!
Skåpdörr 500€ 1/5
Hissrampen (för rullstol) 500€ 0/1
WC-stol 500€ 2/4
Pissoar 300€ 3/3 slutsåld!
Knagg i garderoben 250€ 30/30 slutsåld!

Medelinsamlingskonto:

FI65 6601 0010 0691 36, AABAFI22 (Pengainsamlingstillstånd RA/2018/441)

Tillgänglighetsprojektet 2019

Plan -Aktivitet   

Genom utförandet av Tillgänglighetsprojektet 2019 bereds personer med funktionsnedsättningar en jämställd möjlighet att delta i Nylands Nations verksamhet. I dagens läge är nationshuset, samt även de flesta utrymmena i Helsingfors ämnade för olika studentorganisationers medlemmar, inte tillgängliga för personer som använder hjulförsedda hjälpmedel, vare sig med assistans av någon annan eller på egen hand. Nationens vindsvåning som är ämnad för vardagsbruk nås enbart via en hög spiraltrappa med ingång vid husets innergård. Nationshusets festvåning ”Vikingasalen” är i sin tur belägen i nationshusets andra våning, vilken enbart nås via en hög stentrappa i två plan.

Detta tillgänglighetsarbete, i vilket byggandet av en hiss är ett centralt element, medför även att en del ändringar måste utföras i nationshusets vindsvåning, däribland byggandet av tillgängliga toaletter och en modernisering av vindsvåningens brandsäkerhet.

Förarbetet som utmynnade i nationens tillgänglighetsprojekt inleddes år 2016. I samråd med en arkitekt och ingenjörer utreddes hur man med minsta möjliga strukturella ingrepp kunde bygga en hiss till vindsvåningen i det över 100 år gamla nationshuset. Under förarbetets lopp klargjordes att ett gammalt befintligt varuhisschakt, försedd med en egen dörringång i portgången, kunde utnyttjas för ändamålet.

Under tillgänglighetsarbetet uppdagades även att tredje våningens toalettfaciliteter måste förstoras så att personer med funktionsnedsättningar kan använda dem. Detta innebär också att ramper och bredare utrymningsvägar måste beredas plats i utrymmet, vilket i sin tur kräver att vindsvåningens tak måste byggs om. Hissbygget kommer även att medföra byggarbeten i husets andra våning, för att förse funktionsnedsatta personer tillgång till nationens festsal.

Målsättning/förväntade resultat

Målsättningen med Tillgänglighetsprojektet 2019:

  • Bli den enda svenskspråkiga nationen vars utrymmen är fysiskt tillgängliga för alla medlemmar och övriga besökare
  • Öka deltagarvolymen i nationens verksamhet av personer med olika former av rörelsenedsättningar, samt personer i alla åldrar som använder hjulförsedda hjälpmedel
  • Förbättra brandsäkerheten i nationens klubbutrymmen

Tidsplan

Byggnadslov godkännt

I december 2017 utfärdades byggnadslovet för projektet

 

Byggnadslovet lagligt

Den 6.1.2018 vann byggnadslovet laga kraft

 

Ritningar färdiga

Under mars och april 2018 slutfördes konstruktions- och tekniska ritningarna

 

Anbudsförfrågningar

Juni - december 2018 slutförs ritningarna och ronderna för anbudsförfrågningar

 

Entreprenörer

I januari 2019 fastställs entreprenörerna för projektet

 

Byggstart

Under maj månad 2019 inleds byggarbeten i nationshuset

 

Klappat och klart

Bygget är klart och nationshuset är utrustad med en ny hiss samt utvidgade klubbutrymmen