Välkommen hem

Nationen för dig som är Nylänning eller känner dig som en sådan

Bli medlem

Alumnerna vid Nylands Nation

Alumnkommittén

Alumnerna vid Nylands nation (tidigare Gamylerna vid Nylands nation) är Nylands nations alumnförening. Alumn är alla som är eller varit medlem av nationen, åldern spelar ingen roll! Gamylerna vid Nylands nation grundades våren 1997 för att upprätthålla de sociala kontakterna mellan och inom de olika nationsgenerationerna. Efter några år av tystnad återupplivas nu föreningen, och i samband med det sker ett namnbyte från Gamylerna till Alumnerna vid Nylands nation. Verksamheten leds av alumnkommittén som väljs av nationsmötet. Till medlem kan antas tidigare eller nuvarande medlemmar av Nylands nation. Varmt välkommen med i gemenskapen!

Kontaktvägar

Vi har en Facebookgrupp och upprätthåller e-postlistan Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Denna anmäls du till automatiskt när du fyller i formuläret.

Vid frågor kan du kontakta alumnkommitténs ordförande Anna Öhman på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 0445292737.

Anmälningsformulär

Genom att fylla i nedanstående formulär kan du anmäla intresse för att delta i alumnverksamheten. Vi ligger just i startgroparna med den förnyade verksamheten och välkomnar alla uppslag och idéer som kan vara alumnerna till gagn.

 

×
Detta fält är obligatoriskt.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Nationens dataskyddsbeskrivning hittar du här: https://nylandsnation.fi/nationen/dataskyddsbeskrivning

Bli aktiv

AKTIVERA DIG

Gå med i styrelsen, i ett utskott eller bli funktionär för den bästa nationsupplevelsen!

För att bli aktiv på Nylands Nation är det bara att dyka upp på sitser, klubbkvällar och annat program. Bäst är att gå med i något utskott eller annars bara umgås och ge en hjälpande hand här och där. 

Vill du bli riktigt engagerad kan du ställa upp för val till någon av styrelse- eller funktionärsposterna. Dessa väljs på valmötet i december. Kom ihåg att du även kan vara aktiv utan att ha någon officiell ansvarspost. 

För en styrelsepost eller funktionärspost förutsätts att du:

 1. är Nylänning (inskriven ordinarie eller extra medlem),
 2. inte är rädd att få en mängd nya vänner och underbara minnen för livet!

Nedan hittar du information om styrelseposter, funktionärsposter och utskott. Ifall du är intresserad av någon post kan du kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

STYRELSEPOSTER

Styrelsen består av 11 poster inklusive ordförande. Styrelsens medlemmar väljs bland ordinarie och extra medlemmar för det kommande kalenderåret vid nationens valmöte. I styrelsen skall ordinarie medlemmar utgöra majoritet. Styrelsen sammanträder en gång i veckan under studieåret. 

Ordförande

Ordföranden fungerar som spindeln i nätet, håller i trådarna under året och ser till att allt fungerar på nationen. Till uppgifterna hör att leda styrelsearbetet och representera nationen i förvaltningsrådet för Byggnads- och restaureringsfonden, konstkommittén samt fungera som ombudsman för Lucius-orden. 

Sekreterare

Sekreteraren sitter med på alla styrelsemöten samt nationsmöten. Till uppgiften hör att föra protokoll under möten samt att skriva fullmakter. 

Informationssekreterare

Informationssekreterarens arbete går ut på att hålla medlemmarna informerade om vad som händer och sker på nationen! Informationssekreteraren leder även informationsutskottets arbete. 

Kontaktsekreterare

Kontaktsekreteraren arbetar med upprätthållandet av kontakterna till övriga studentföreningar och nationer såväl i Finland som utomlands. Det här är ett perfekt uppdrag för dig som vill träffa nya vänner över nationsgränserna. Kontaktsekreteraren leder även kontaktutskottets arbete

Programutskottets ordförande

Programutskottets ordförande ansvarar såsom namnet redan skvallrar om för programmet på nationen. Programutskottets ordförande ansvarar för att gäddan tillverkas för gäddfesten på hösten, och fungerar som gäddpräst på gäddbegravningen på våren. Programutskottet hjälper programutskottets ordförande.   

Skattmästare

Skattmästaren ansvarar för nationens dagliga ekonomi. För posten krävs inte att du är ekonomie studerande, det räcker bra om du som person är välorganiserad och systematisk. Förutom styrelseposten sitter skattmästare även i Förvaltningsrådet för BRF. Skattmästeriet stöder skattmästaren i sitt jobb. 

Kulturutskottets ordförande

Kulturutskottets ordförande värnar om nylänningarnas kulturella välbefinnande. Med hjälp av sitt utskott ordnas kulturprogram av alla de slag. Operakväll, filmkvällar, muséumbesök samt olika slags exkursioner och konstutställningar hör till KU: s bord. KU sitter även med i nationens konstkommitté.

Chefredaktör

Chefredaktören är ansvarig för att skapa nationens medlemstidning Terra Nova, med reportage om det som händer på nationen och andra ämnen som intresserar nylänningarna. Till sin hjälp har Chefredaktören en redaktionssekreterare och en egen redaktion.

Klubbmästare

Klubbmästaren är en av de allra mest älskade posterna. Klubbmästaren är personen som håller nylänningarnas strupar fuktiga, lynnen goda samt minnen dimmiga. Klubbmästarens arbete stöds klubbmästeriet på nationen. 

QF

Tillsammans med sitt utskott QFeriet så fyller hen hungriga nylänningars magar med kräftor, chokladkakor, höna - ja fast vad! Bästa festen är alltid i köket.

Tutor

Tutorns huvudsakliga uppgift är att rekrytera nya medlemmar till nationen. Tutorn ordnar även Abi-middagen i maj samt gulisintagningen på hösten och åker runt i olika gymnasier på informationstillfällen för abiturienter. Tutorn leder även tutorutskottets arbete

 

FUNKTIONÄRSPOSTER

Förutom styrelseposter finns också en del funktionärsposter som skall fyllas! Det finns olika sorter av funktionärsposter som passar mera eller mindre erfarna medlemmar, ta och bekanta dig med dem här nedan. 

Kurator

En mera erfaren medlem som fungerar som rådgivare till styrelsen och en bro mellan studentverksamheten och nationens olika organ. Kuratorn uppehåller även kontakten till de andra nationernas kuratorer, diverse samarbetsorgan och universitetet. Kuratorn är ordförande för nationens ordningsutskott. Du kan alltid ta kontakt med kurator ifall det finns något du undrar över! Kuratorn väljs för tre år i sänder.

Kamrer

Kamrer förvaltar nationens egendom samt långsiktiga ekonomi. Kamrer väljs bland nationens mera erfarna medlemmar och fungerar som sekreterare för finansrådet, sitter i Förvaltningsrådet för byggnads- och restaureringsfonden och FNAB. Kamrer gör även upp nationens bokslut. Kamrer väljs för tre år i sänder.

Bostadssekreterare

Bostadssekreterare håller reda på nationens kölistorna för nationens bostäder och operativa beslut om bostäder. Bostadssekreterare leder även arbetet för FNAB. Bostadssekreteraren väljs för två år i sänder.

Dataansvarig

 Dataansvarig ser till att nationens it-infrastruktur, t.ex. hemsidan, nätet och printern, fungerar. 

 

Fanbärare

Fanbäraren ansvarar för det att nationen hissar den finska flaggan på de allmänna flaggdagarna. Utöver detta bär fanbäraren in den nyländska fanan och finska flaggan in i Vikingasalen under våra mer högtidliga fester, så som årsfesten och gäddfesten.

Festmarskalk

Festmarskalken håller i trådarna för att ordna årsfesten och gäddfesten. Festmarskalkerna ser till att vi får njuta av god mat, gott sällskap och att festsalen är dekorerad.

Historiograf

Historiografen leder arbetet för att skriva en årsbok om nationens verksamhet. Förutom årsboken hjälper historiografen till med dokumenteringen av nationens verksamhet under året. 

Intendent

Intendenten ser till att nationens utrymmen är i skick att användas. Intendenten gör små reparationer i våra utrymmen så att vi får njuta av ett snyggt nationshus. Intendenten väljs för två år i sänder.

Klubbhövding

Klubbhövdingen leder sången och ansvarar för att det är bra stämning under sitsen.

Nationsfotograf

Nationsfotografen ser till att de viktigaste stunderna finns att minnas för nationens medlemmar genom att ta bilder på nationens evenemang. 

Redaktionssekreterare

Redaktionssekreteraren korrekturläser TN och ser tillsammans till med chefredaktören att tidningen publiceras. 

Stipendiesekreterare

Stipendiesekreteraren tar emot stipendieansökningarna och sammankallar stipendienämnderna som gör förslag till utdelningen av nationens stipendier. Stipendiesekreteraren fungerar som sekreterare på De Äldres Råds möten. Stipendiesekreteraren väljs för två år i sänder.

Jämlikhetsansvarig

Jämlikhetsansvarig jobbar för att nationen ska vara så jämlik som möjligt. Till uppgifterna hör att uppdatera och se över verkställandet av nationens jämlikhetsplan. 

Alumnverksamhetens ordförande

Alumnverksanhetens ordförande ansvarar för alumnverksamheten vid Nylands Nation. Alumnverksamheten finns till för att upprätthålla sociala kontakterna mellan och inom nationsgenerationerna. Alumnverksanhetens ordfröande leder Alumnkommiténs arbete. 

 

UTSKOTT 

Utskottverksamheten är ett bra sätt att komma med i nationsverksamheten. I utskotten stöder man styrelsemedlemmar eller funktionärer i utvecklandet och utförandet av verksamheten.

Skattmästeriet

Skattmästeriet jobbar tillsammans med skattmästaren för att förvalta den operativa ekonomin. 

QF:eriet

QF:eriet hjälper till i köket före, under och efter nationens evenemang.  

Klubbmästeriet

Klubbmästeriet sköter serveringen av drycker under nationens evenemang.  

Kontaktutskottet

Kontaktutskottet arbetar tillsammans med kontaktsekreteraren för att upprätthålla kontakten med våra vännationer och -föreningar. Till det här hör bl.a. organisering av sovplatser och program för utländska vänner under årsfestveckan och Gäddfesten. 

Informationsutskottet

Informationsutskottet arbetar tillsammans med infosekreteraren för att upprätthålla nationens media- och informationskanaler. Till informationskanalerna hör bla. instagram, hemsidan och  anslagstavlan.  

TN-Redaktionen 

Redaktionen skriver artiklar och framställer annat material för nationens tidning Terra Nova. Redaktionen arbetar tillsammans med chefredaktören och redaktionssekreteraren. 

Kulturutskottet

Kulturutskottet arbetar tillsammans med kulturutskottets ordförande för att planera och organisera kulturevenemang för nylänningar.  

Programutskottet

Programutskottet arbetar tillsammans med programutskottets ordförande för att planera mångsidigt och påhittigt program för nylänningar. 

Tutorutskottet

Tutorutskottet arbetar tillsammans med tutorn med rekrytering av nya medlemmar. Till arbetet hör bl.a. att representera nationen på olika gulisevenemang. 

Alumnkommittén

Alumnverksamheten finns till för att upprätthålla sociala kontakterna mellan och inom nationsgenerationerna. Alumnkommittén ordnar evenemang och program för nationens alumner.  

Stipendienämnden

Stipendienämnden behandlar stipendieansökningarna för studiestipendierna och gör ett förslag för deras utdelning till De Äldres Råd. 

Bli medlem

Bli medlem i den äldsta studentnationen vid Helsingfors universitet!

Bekanta dig med våra olika medlemstyper längre ner, eller följ dessa tre enkla steg för att anhålla om medlemskap:

 1. Ta dig till Nylands Nations kansli som ligger på Kaserngatan 40, där vi hjälper dig att skriva in dig i nationens medlemsregister. Kansliets öppethållningstider ser du här. Ifall öppethållningstiderna är krångliga för dig är det bara att kontakta nationens tutor på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Notera att det inte går att skriva in sig på distans.
 2. Läsårsavgiften (september - augusti)  på 12€ kan betalas på plats kontant, till vårt konto (kom ihåg att ta kvittot med) eller via Mobilepay. Ordinarie och extra medlemsavgift betalas till:
  FI65 6601 0010 0691 36
  Mottagare: Nylands nation
  Meddelande: medlemsavgift
 3. De nya inskrivna medlemmarna godkänns sedan följande nationsmöte, vilka går av stapeln den första tisdagen varje månad. Du får gärna komma på mötet och introducera dig!

Evenemang för nya medlemmar

 • Abimiddagen ordnas i maj, och är ett perfekt tillfälle för abiturienter att bekanta sig med nationen och dess verksamhet i form av en traditionell nyländsk sits. Ifall du är Nylänning till ursprung eller i hjärtat, se till att inte missa denna fest!
 • Gulisintagningen går av stapeln i september. Nationsgulis är du så länge du inte har deltagit i denna festliga trerätters middag i nationens Vikingasal där nya medlemmar medtas som fullvärdiga nationsmedlemmar.

Medlemstyper

Examensstuderande och studenter (ordinarie, extra ordinarie)

När du är examensstuderande eller avlagt studentexamen, kan du antingen bli ordinarie eller extra ordinarie medlem vid nationen. Till ordinarie medlem antas personer som studerar vid Helsingfors universitet, medan extra ordinarie medlemskap är aktuellt för dem som studerar vid andra tredje stadiets läroinrättningar eller personer som avlagt studentexamen men som inte ännu har en studieplats. Skillnaden mellan dessa medlemstyper är att extra ordinarie medlemmar inte har rösträtt på nationsmöten.

Till ordinarie medlem kan nationen på föredragning av kurator anta:

 1. svenskspråkig person som är inskriven vid Helsingfors universitet,
 2. annan person som visat ett stort intresse för det svenska språket och som är inskriven vid Helsingfors universitet. 

Till extra medlem kan nationen på föredragning av kurator anta:

 1. svenskspråkig person, eller person som visat stort intresse för det svenska språket, som avlagt studentexamen eller mot studentexamen motsvarande lärdomsprov,
 2. svenskspråkig person, eller person som visat stort intresse för det svenska språket, som inte avlagt studentexamen men som studerar vid en läroinrättning vars studentkår är medlem av Finlands studentkårers förbund eller Finlands studerandekårers förbund SAMOK,
 3. utländsk studerande som i utlandet avlagt mot studentexamen svarande lärdomsprov, och som visat ett stort intresse för det svenska i Finland,
 4. en av styrelsen rekommenderad myndig person som under en lång period visat ett stort intresse för nationen och dess verksamhet samt deltagit i densamma.

Äldre medlemmar (äldre, ständig, stiftande) 

En tidigare ordinarie eller extra ordinarie medlem kan bli äldre, ständig eller stiftande medlem och fortsätta njuta av den nyländska nationsgemenskapen. Dessa antas av kurator eller inspektor och konstateras vid följande nationsmöte. Vill du bli äldre, ständig eller stiftande medlem, ta kontakt med kansliet.

Notera att äldre, ständig och stiftande medlemsavgift betalas till ett annat konto än ordinarie/extraordinarie medlem:

FI43 6601 0010 0691 44
Mottagare: Nylands nation
Meddelande: medlemsavgift
 

En äldre medlem är en tidigare medlem som av nationens kurator kan antas som äldre medlem, ifall personen inte är inskriven som studerande för examen vid Helsingfors universitet. Medlemsavgiften för äldre medlemmar är 25€ per läsår.

En ständig medlem är en tidigare medlem som av nationens inspektor och kurator kan antas som ständig medlem, ifall personen inte är inskriven som studerande för examen vid Helsingfors universitet. Engångsavgiften för ständig medlem är 150€. 

En stiftande medlem är en tidigare medlem som av nationens inspektor och kurator kan antas som stiftande medlem, ifall personen inte är inskriven som studerande för examen vid Helsingfors universitet. Engångsavgiften för stiftande medlem är 1250€.

 

Hedersledamöter

Nationen kan till hedersledamot utse en:

 1. person som tillhör eller förut tillhört nationen och gjort sig förtjänt av detta förtroende,
 2. person som inte förut tillhört nationen, men som utmärkt sig genom kulturella eller medborgerliga förtjänster eller visat särskilt intresse för nationen.

Förslag om val av hedersledamot skall göras i en av minst femtio (50) nationsmedlemmar undertecknad skrivelse, varefter förslaget bordlggs till ordinarie möte tidigast en månad efter dess framställande, då detsamma skall godknnas med minst 5/6 röstövervikt. Val av hedersledamot skall uttryckligen anges i kallelse till möte.

Bostäder

Allmän information

Nylands Nation äger lägenheter i Arabiastranden både direkt, samt via sin ägarandel i Svenska Studenters Bostadsstiftelse. Lägenheterna finns i Arabiastranden, Vallgård och på Busholmen. Totalt kan nationen erbjuda bostäder till över 170 medlemmar i sina omkring 140 lägenheter.  Ansökningarna görs separat till de olika bostadsbolagen, och ansökningsblanketterna hittar du på respektive bolags hemsida. Mera information om bostäderna fås via fastighetsbolagens hemsidor.

Läs mer: Bostäder

Håll mig uppdaterad

Vill du få information om vad som händer på Nylands Nation behändigt levererad till din inbox, Facebook eller Instagram? Nedanför finner du mer information om hur du hittar dessa och hur du kommer med på vår infomailslista.

Läs mer: Håll mig uppdaterad

På Nationen händer det alltid något kul, så som evenemangen här nedanför!

Visa hela kalendern

Kaserngatan 40
00130 Helsingfors
Finland

Visa alla kontaktuppgifter