Bli medlem!

Bli medlem i den äldsta och vackraste nationen i svenskfinland!

Bli medlem i den äldsta studentnationen vid Helsingfors universitet!

Bekanta dig med våra olika medlemstyper längre ner, eller följ dessa tre enkla steg för att anhålla om medlemskap:

 1. Ta dig till Nylands Nations kansli som ligger på Kaserngatan 40, där vi hjälper dig att skriva in dig i nationens medlemsregister. Kansliets öppethållningstider ser du här. Ifall öppethållningstiderna är krångliga för dig är det bara att kontakta nationens tutor på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Notera att det inte går att skriva in sig på distans.
 2. Läsårsavgiften (september - augusti)  på 12€ kan betalas på plats kontant, till vårt konto (kom ihåg att ta kvittot med) eller via Mobilepay. Ordinarie och extra medlemsavgift betalas till:
  FI65 6601 0010 0691 36
  Mottagare: Nylands nation
  Meddelande: medlemsavgift
 3. De nya inskrivna medlemmarna godkänns sedan följande nationsmöte, vilka går av stapeln den första tisdagen varje månad. Du får gärna komma på mötet och introducera dig!

Evenemang för nya medlemmar

 • Abimiddagen ordnas i maj, och är ett perfekt tillfälle för abiturienter att bekanta sig med nationen och dess verksamhet i form av en traditionell nyländsk sits. Ifall du är Nylänning till ursprung eller i hjärtat, se till att inte missa denna fest!
 • Gulisintagningen går av stapeln i september. Nationsgulis är du så länge du inte har deltagit i denna festliga trerätters middag i nationens Vikingasal där nya medlemmar medtas som fullvärdiga nationsmedlemmar.

Medlemstyper

Examensstuderande och studenter (ordinarie, extra ordinarie)

När du är examensstuderande eller avlagt studentexamen, kan du antingen bli ordinarie eller extra ordinarie medlem vid nationen. Till ordinarie medlem antas personer som studerar vid Helsingfors universitet, medan extra ordinarie medlemskap är aktuellt för dem som studerar vid andra tredje stadiets läroinrättningar eller personer som avlagt studentexamen men som inte ännu har en studieplats. Skillnaden mellan dessa medlemstyper är att extra ordinarie medlemmar inte har rösträtt på nationsmöten.

Till ordinarie medlem kan nationen på föredragning av kurator anta:

 1. svenskspråkig person som är inskriven vid Helsingfors universitet,
 2. annan person som visat ett stort intresse för det svenska språket och som är inskriven vid Helsingfors universitet. 

Till extra medlem kan nationen på föredragning av kurator anta:

 1. svenskspråkig person, eller person som visat stort intresse för det svenska språket, som avlagt studentexamen eller mot studentexamen motsvarande lärdomsprov,
 2. svenskspråkig person, eller person som visat stort intresse för det svenska språket, som inte avlagt studentexamen men som studerar vid en läroinrättning vars studentkår är medlem av Finlands studentkårers förbund eller Finlands studerandekårers förbund SAMOK,
 3. utländsk studerande som i utlandet avlagt mot studentexamen svarande lärdomsprov, och som visat ett stort intresse för det svenska i Finland,
 4. en av styrelsen rekommenderad myndig person som under en lång period visat ett stort intresse för nationen och dess verksamhet samt deltagit i densamma.

Äldre medlemmar (äldre, ständig, stiftande) 

En tidigare ordinarie eller extra ordinarie medlem kan bli äldre, ständig eller stiftande medlem och fortsätta njuta av den nyländska nationsgemenskapen. Dessa antas av kurator eller inspektor och konstateras vid följande nationsmöte. Vill du bli äldre, ständig eller stiftande medlem, ta kontakt med kansliet.

Notera att äldre, ständig och stiftande medlemsavgift betalas till ett annat konto än ordinarie/extraordinarie medlem:

FI43 6601 0010 0691 44
Mottagare: Nylands nation
Meddelande: medlemsavgift
 

En äldre medlem är en tidigare medlem som av nationens kurator kan antas som äldre medlem, ifall personen inte är inskriven som studerande för examen vid Helsingfors universitet. Medlemsavgiften för äldre medlemmar är 25€ per läsår.

En ständig medlem är en tidigare medlem som av nationens inspektor och kurator kan antas som ständig medlem, ifall personen inte är inskriven som studerande för examen vid Helsingfors universitet. Engångsavgiften för ständig medlem är 150€. 

En stiftande medlem är en tidigare medlem som av nationens inspektor och kurator kan antas som stiftande medlem, ifall personen inte är inskriven som studerande för examen vid Helsingfors universitet. Engångsavgiften för stiftande medlem är 1250€.

 

Hedersledamöter

Nationen kan till hedersledamot utse en:

 1. person som tillhör eller förut tillhört nationen och gjort sig förtjänt av detta förtroende,
 2. person som inte förut tillhört nationen, men som utmärkt sig genom kulturella eller medborgerliga förtjänster eller visat särskilt intresse för nationen.

Förslag om val av hedersledamot skall göras i en av minst femtio (50) nationsmedlemmar undertecknad skrivelse, varefter förslaget bordlggs till ordinarie möte tidigast en månad efter dess framställande, då detsamma skall godknnas med minst 5/6 röstövervikt. Val av hedersledamot skall uttryckligen anges i kallelse till möte.