Nationsprylar

I behov av t.ex. en sångbok eller snapsglas? Vårt utbud hittar du här!

Flytande guld - En bok om finsk punsch

Produktkod: NN002
Lagerstatus: 40

Pris: 25.00€

”Här vilar en som punschen aldrig övergav...” Flytande guld - en bok om finsk punsch av Leo Gammals är en serie berättelser om hur arrak och drycken punsch fick sin början och på 1700-talet anlände till Finland. Det är en lång historia som sträcker sig över många århundraden, hav och människoöden. Punsch var ursprungligen en sjömännens dryck, men eftersom den värdefulla råvaran arrak var så dyr, blev den på land en adelns och borgarnas lyxartikel för att så småningom även nå allmogen och till sist stadfästas som studenternas och finlandssvenskarnas kulturskatt.