Dataskyddsbeskrivning

Den registeransvarige

Nylands Nation, FO-nummer 1584503-0
Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors
050 469 8553
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontaktperson

Nationen kanslist Nika Junker
Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors
050 469 8553
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Register upprätthållna

Medlemsregister, anmälningsregister för evenemang

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Rättsgrunden för behandlingen av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är den registrerades samtycke. Nationen har skyldighet att samla in personuppgifter i enlighet med föreningslagen.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är åtgärder i anslutning till ordnandet av det evenemang för vilket personuppgifterna har samlats in. Arkiv

Registrets uppgiftsinnehåll

Följande uppgifter sparas i nationens medlemsregister: namn, adress, telefonnummer, fakultet eller högskola, nationsaktivitet och e-postadress. Med anmälan till evenemang sparas information om namn, e-postadress, specialkost, medlemskap i nationen samt önskemål om bordssällskap i anmälningsregistret.

Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter uppges av personen själv.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU

Medlemsansökningar får handläggas av kanslist, kurator och nationens styrelse. Kurator, kanslist och kamrer har tillgång till registret. Medlemmarnas adressuppgifter utlämnas till tryckeriet som skickar ut medlemstidningen.

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

Förvaring av uppgifter

Personuppgifter förvaras en skälig tid efter evenemanget.

Om lag eller förordning kräver en längre förvaringstid följs den lagstadgade förvaringstiden.

Huvudprinciper för skyddandet av registren

Fysiskt material förvaras i nationens kansliutrymmen.

Medlemsregistret förvaras elektroniskt. Endast ovan namngivna personer har rätt att använda registret. För att komma åt uppgifterna krävs användarnamn och lösenord.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera sina egna uppgifter. Kontrollen är avgiftsfri. Den registrerade har rätt att kräva att felaktiga uppgifter korrigeras. Begäran om korrigering bör göras egenhändigt till nationens kansli (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller adressen Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors).

Ifall personuppgifterna behandlas enligt avtal eller enligt samtycke har den registrerade alltid rätt att återkalla sitt samtycke.

Nationen kan på skriftlig begäran avföra personens uppgifter från registret ifall ett av följande kriterier uppfylls:

  • personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller för vilka de annars behandlats,
  • den registrerade återkallar det samtycke vilket behandlingen grundar sig på, och det finns inget annat lagligt skäl för informationen,
  • personuppgiften har behandlats i strid med lag eller god sed.

Alla registrerade har rätt att lämna ett klagomål eller kontakta tillsynsmyndigheterna.

I frågor gällande registrering av personuppgifter kan du rikta dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Nylands Nation, Kaserngatan 40, 00130 Helsingfors.