Nationstidningen Terra Nova

Terra Nova är Nylands Nations egen medlemstidning och utkommer 4-5 gånger om året. Som medlem får du gratis tidningen hem i din postlåda. Observera att du bör meddela kansliet om du flyttar så din adress kan uppdateras.