Vännationer och -föreningar

Nylands nation har många vännationer. Förutom i Finland har vi vännationer i Sverige, Estland, Norge, Danmark och Tyskland.

Finska vänner

Eteläsuomalainen osakunta

Vår systernation här i Helsingfors

www.etelasuomalainenosakunta.fi

Nyländska nationen vid Åbo akademi

Våra nyländska vänner i Åbo

www.nylandskanationen.org

Svenska vänner

Västgöta nation i Uppsala

www.vastgotanation.se

Värmlands nation i Uppsala

www.varmlandsnation.se

Wermlands Nation i Linköping

www.wermland.nation.liu.se

Wermlands Nation i Lund

www.wermlandsnation.se

Södermanland-Nerikes Nation i Uppsala

www.snerikes.se

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet

www.humf.su.se

Estniska vänner

Korporatsioon Ugala

www.korpugala.ee

Korporatsioon Filiae Patriae

www.cfp.ee

Norska vänner

Det Norske Studentersamfund

www.studentersamfundet.no

Danska vänner

Studenterforeningen

www.studenterforeningen.dk

Tyska vänner

Burschenschaft Arminia Marburg

www.arminia.net

Die Verbindung Berliner Studentinnen Lysistrata (VBSt Lysistrata)

www.lysi.de