Nylands nation har många vännationer. Förutom i Finland har vi vännationer i Sverige, Estland, Norge, Danmark och Tyskland.

Finska vänner:

Eteläsuomalainen osakunta
www.etelasuomalainenosakunta.fi

Nyländska Nationen vid Åbo Akademi
www.nylandskanationen.org

Svenska vänner:

Västgöta Nation i Uppsala
www.vastgotanation.se

Värmlands Nation i Uppsala
www.varmlandsnation.se

Wermlands Nation i Linköping
www.wermland.nation.liu.se

Wermlands Nation i Lund
www.wermlandsnation.se

Södermanland-Nerikes Nation i Uppsala
www.snerikes.se

Humanistiska föreningen vid Stockholms universitet
www.humf.su.se

Estniska vänner:

Korporatsioon Ugala
www.korpugala.ee

Korporatsioon Filiae Patriae
www.cfp.ee

Norska vänner:

Det Norske Studentersamfund
www.studentersamfundet.no

Danska vänner:

Studenterforeningen
www.studenterforeningen.dk

Tyska vänner:

Burschenschaft Arminia Marburg
www.arminia.net

Die Verbindung Berliner Studentinnen Lysistrata (VBSt Lysistrata)

www.lysi.de