Registrants List

Förnamn Efternamn Register date
Malin Skogster 28.05.2019
Alvar Wilhelmsson 28.05.2019
Oskar Holmberg 28.05.2019
Sofia Wiksten 28.05.2019
Sara von Bonsdorff 28.05.2019
Satu Romo 28.05.2019
Ville Halkola 16.05.2019
Stefan Sjölund 16.05.2019
Saga Brummer 16.05.2019
Alexander Karlman 16.05.2019