Fyrk finns

Om du är medlem av Nylands Nation och i behov av stöd eller finansiering av dina studier, en studieresa, utlandsstudier eller forskning kan du ansöka om stipendium ut nationens fonder! Ansökningstiden för Nationens stipendier är årligen mellan 1:a och 31:a januari.

Nästa ansökningstid: 1.1.2021 - 29.1.2021, kl. 16:00. OBS! Ansökningsformulären är nyss uppdaterade, kolla att du har rätt version (markerade med NN 2019-12)

Allmän information

För att ansöka om stipendium skall du vara inskriven som medlem och ha betalat medlemsavgiften senast läsåret innan stipendierna lediganslås. Ansökningar från personer som skrivit in sig samma läsår då de söker beaktas ej! Ansökan skall göras med de ansökningsblanketter som finns på den här sidan. För att öppna blanketterna behöver du gratisprogrammet Adobe Reader. Blanketterna kan fyllas i elektroniskt, dock observera att de skall undertecknas skriftligt.

Observera att ansökningen ska skickas in per post, elektroniskt skickade ansökningar beaktas ej. Posta din ansökan i tillräckligt god tid, så att den hinner fram tills givet datum eller lämna in den direkt till kansliet (observera kansliets öppethållstider). Ansökan måste vara framme före kansliet stängs på den sista ansökningsdagen.

Allmänna fondgruppen

Stipendier ur den allmänna fondgruppen utdelas till extraordinarie medlemmar av Nylands Nation. De allmänna stipendierna är ämnade för ekonomiskt stöd under studietiden, särskilt för att slutföra studierna, samt för speciella ändamål såsom utlandsstudier och resor relaterade till studierna. Ur den här fonden beviljas samma person i princip inte stipendium två år i rad. Stipendiernas storlek är 1500-3000 euro.

Allmänna anvisningar Blankett för den allmänna fondgruppen

De fakultetsbundna fondgrupperna

Fakultetsbundna stipendier utdelas ur de medicinska, juridiska, humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, agrikultur-forstvetenskapliga och statsvetenskapliga fondgrupperna till ordinarie medlemmar i Nylands Nation (dvs som studerar vid Helsingfors universitet). Se anvisningarna på blanketten för hur studerande vid de övriga fakulteterna skall rikta sina ansökningar.

De fakultetsbundna stipendierna är ämnade som ekonomiskt stöd under studietiden och särskilt för att slutföra studierna, samt speciella ändamål såsom utlandsstudier och resor relaterade till studierna. Ur de här fonderna beviljas samma person i princip inte stipendium två år i rad. Stipendiernas storlek är 1500-3000 euro.

Observera att ett från WebOodi utprintat studieprestationsutdrag inte är ett officiellt studieprestationsutdrag.

Allmänna anvisningar Blankett för de fakultetsbundna fondgrupperna 

Hugo E. Pippings minnesfond

Ur Hugo E. Pippings minnesfond delas ett större stipendium av en bestämd storlek, ca 5 000 € till en ordinarie medlem av nationen som är på slutrakan av sina studier och som målmedvetet och med ansvarskänsla fullföljer sina studier. I utdelningen av Hugo E. Pippings minnesstipendium värderas nationsaktivitet högt.

Allmänna anvisningar Blankett för Hugo E. Pippings minnesfond 

Kulturfonderna

Kulturfonderna delar ut stipendier för "främjande av kulturarbete bland Nylands svenska befolkning". De här stipendierna kan också utdelas till personer och sammanslutningar som inte hör till nationen. Kulturfonden har ingen färdig ansökningsblankett. För att ansöka om stipendium skall du lämna in en fritt formulerad ansökan med ändamålet med stipendiet och noggranna uppgifter om sammanslutningen eller personen som den gäller. Den sammanlagda årliga utdelningen är ca 5 000 €.

Den sammanlagda årliga utdelningen ur ovannämnda fonder är ca 75 000 €.

Forskarstipendier

Forskarstipendium kan sökas av person som har avlagt högre högskoleexamen och som bedriver forskning som syftar till licentiat- eller doktorsgrad. Från och med 2015 kan stipendier också beviljas för post doc-forskning, för forskning under de fem första åren efter disputation. Stipendierna kan utdelas som helårsstipendier för heltidsforskning à cirka 24 000€ vari ingår ett supékort till årsfesten. Du kan även ansöka om halvårsstipendium där summan är hälften av helårsstipendiet. Mindre summor kan också beviljas för forskning på heltid för kortare perioder eller som delfinansiering av forskningsprojekt

Blankett för forskarstipendier Anvisningar för forskarstipendier Information om den sociala tryggheten för stipendiater 2009

Utdelning och redovisning

De beviljade stipendiena delas ut på nationens årsfest i början av april. Själva utbetalningen sker i skiftet av april/maj. Alla sökande meddelas per e-post om utfallet i god tid innan det och supékortets pris avdras från stipendiet. Forskarstipendiaterna samt mottagare av Hugo E. Pippings minnesfonds stipendium och kulturfondernas stipendium på över 1000 € skall lämna in en redogörelse för hur stipendiet använts till nationens kansli före utgången av januari följande år. Alla forskarstipendiater skall teckna en pensionsförsäkring via LPA!

Information om stipendier

För mera information om stipendierna kontakta nationens kansli eller stipendiesekreteraren. Nylands Nations kansli är öppet mån.-ons. kl. 11-14, tors. kl. 14-18, fre. kl. 11-14. Tfn +358 (0)50 469 8553, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Stipendiesekreteraren har adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Frågor gällande ifyllandet av stipendieansökan? Stipendiesekreteraren hjälper dig gärna!

Alla kontaktuppgifter

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com